Общи условия

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.
За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

„Балев Био“ЕООД, като създател и собственик на сайта bamboo-cup.eu Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

НАЧИНИ НА ПОКУПКА

Поръчките в Bamboo cup могат да се направят онлайн от www.bamboo-cup.eu, по телефона или чрез директно закупуване от магазините.
1.Онлайн поръчки- при този вариант трябва да се регистрирате като „Потребител“. Регистрирания потребител има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки, оставени коментари, желани продукти и др.
2.Пазаруване по телефона- при този вариант, може да направите директно своята поръчка на телефон 088 999 9904, където наш оператор ще приеме Вашата поръчка.
3.Закупуване от магазините- може да закупите продуктите разбира се и директно от някой от нашите магазини:
Балев Био Маркет – София- The Mall, бул.Цариградско Шосе 115, Ниво – 1
Балев Био Маркет и Кафе – София- бул.Витоша 202
Балев Био Маркет – Варна- ул.Генерал Колев 75
Балев Био Маркет – Пловдив- ул.Младежка 2

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на www.bamboo-cup.eu
Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от www.bamboo-cup.eu като предложение за договор.
Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който www.bamboo-cup.eu осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.
Ако www.bamboo-cup.eu потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от www.bamboo-cup.eu се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от www.bamboo-cup.eu до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.
www.bamboo-cup.eu в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор.
Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от www.bamboo-cup.eu.
Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от www.bamboo-cup.eu. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от Балев Био ЕООД в САЙТА.